ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆบางส่วน
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมใต้ / กำลังปานกลาง ท้องฟ้าโปร่ง / 34.2 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวแห้ง 35.8 0.0
หัวหิน ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 31.7 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 33.7 0.0
ชุมพร ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวแห้ง 32.0 0.0
เกษตรสวี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 33.0 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวแห้ง 34.0 0.0
เกาะสมุย ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 29.0 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 33.6 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 33.9 0.0
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆบางส่วน / 31.9 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 31.5 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 34.0 0.0
พัทลุง ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง N/A 31.4 0.0
สงขลา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 31.0 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก / 32.9 0.0
คอหงส์ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 32.0 0.0
สะเดา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 33.5 0.0
ปัตตานี N/A เมฆเป็นส่วนมาก / 34.5 0.0
นราธิวาส ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 30.0 0.0
ยะลา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 32.8 0.0
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 34.6 0.0
ตะกั่วป่า ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 33.0 0.0
ภูเก็ต ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 35.2 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 33.8 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออก / กำลังปานกลาง ท้องฟ้าโปร่ง / 34.1 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 34.6 0.0
ตรัง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวแห้ง 34.2 0.0
สตูล ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 34.8 0.0
เกมยิงปลาpantip | อาวุธเกมยิงปลา | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | ทดลองเล่นเกมยิงปลาอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 1 มีนาคม 2562
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 35.7 25.9 0.0
เกษตรหนองพลับ 34.7 21.7 0.0
หัวหิน 33.0 25.1 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 34.0 22.5 0.0
ชุมพร 31.7 22.6 0.0
เกษตรสวี 33.3 20.6 0.0
สุราษฎร์ธานี 35.1 22.9 0.0
เกาะสมุย 29.5 27.2 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 34.5 21.7 0.0
อุทกพระแสง 36.2 19.9 0.0
นครศรีธรรมราช 33.1 22.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 33.1 - 0.0
อุทกฉวาง 36.2 21.5 0.0
พัทลุง 32.5 23.0 0.0
สงขลา 31.8 26.1 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 34.8 21.8 0.0
คอหงส์ 33.6 23.8 0.0
สะเดา 35.9 22.1 0.0
ปัตตานี 35.2 22.6 0.0
นราธิวาส 32.0 - 0.0
ยะลา 35.8 22.1 0.0
ระนอง 35.5 23.1 0.0
ตะกั่วป่า 34.7 23.9 0.0
ภูเก็ต 36.3 26.0 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 35.6 23.6 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 36.6 22.9 0.0
เกาะลันตา 34.7 N/A N/A
ตรัง 36.7 23.5 0.0
สตูล 37.0 23.4 0.0

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 tearsmilo.com All rights reserved.